ПЕЛЕТИ MAXPEL

Пелетите, предлагани от нас, са произведени от отпадък от мебелната и дървообработващата промишленост, в заводи, имплементирали най-висока технология в процесите си на работа. Пелетите са изчистени откъм кори и са с най-добро качество.
Основните видове, с които компанията ни работи, са борови, букови и смесени пелети.
Отделянето на пепел е редуцирано под 0,7%, а влажността на пелетите е под 8%.
Коефициентът на полезно действие (КПД) на отоплителните системи, използващи пелети, се повишава с над 90%, в сравнение с други горива.
Както става ясно, основно предимство на пелетите е високият КПД при изгаряне и ниските нива на отделяне на въглероден диоксид в природата. Те отделят в пъти по-малко пепел и сажди в сравнение с други твърди горива.

Свързани продукти